Regulamin sklepu

 

 

Dane ogólne:

Internetowy Sklep Ogrodniczy e-rosa.pl jest własnością:

Przedsiębiorstwo Handlowe "ROSA" s.c. 

A. Komorowski & D. Komorowski

ul. Wyszyńskiego 28

21-400 Łuków

tel./fax: 25 798 42 79 godz. 8.00 - 18.00

NIP: 825-000-29-26

REGON: 710046426

e-mail: sklep@e-rosa.pl


Konto bankowe na które należy wpłacać należności w PLN:

Dariusz Komorowski
ul. Siedlecka 3/48
21-400 Łuków

PKO INTELIGO
17 1020 1260 0000 0102 0056 4096

Konto bankowe dla płatności zagranicznych (inna waluta niż PLN):

P.H. ROSA s.c.
ul. Wyszyńskiego 28
21-400 Łuków

IBAN: PL 90 9204 0001 0014 0559 2000 0010
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Oddział Regionalny w LUBLINIE
SWIFT: POLUPLPR

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA

1. Regulamin korzystania ze sklepu został umieszczony poniżej. Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, poprzez stronę www.e-rosa.pl lub w inny dostępny sposób jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących zasad korzystania ze sklepu.

Zapraszamy także do korzystania z naszej pomocy przed dokonaniem wyboru.


2. Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia/rejestracji w sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych osobowych oraz adresowych (w tym adresu mailowego lub numeru telefonu).


3. Wszystkie zamówienia są potwierdzane automatycznie pocztą elektroniczną. Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone oznacza to, że nie zostało ono przesłane do sklepu. W tym przypadku prosimy o ponowne złożenie zamówienia bądź kontakt telefoniczny.


5. Wszystkie opisy i zdjęcia oferowanych do sprzedaży produktów oparte są na informacjach dostarczonych nam przez producentów/dystrybutorów i umieszczone są za ich zgodą.

 

6. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości i w najniższych cenach.


7. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie w pełni zrealizowane. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.


8. Jeżeli klient zamawia kilka pozycji, z których tylko część jest w magazynie sklepu, po uprzednim kontakcie z klientem, na jego życzenie:

- wysyłamy te pozycje, które aktualnie są dostępne,

- brakujące pozycje traktowane będą jako rezerwacja towaru i zrealizowane kiedy tylko towar dotrze od producenta,

- istnieje możliwość ustalenia indywidualnej procedury,

- koszty wysyłki brakujących towarów pokrywane są przez sklep.


9. Zamówienie realizowane będzie w terminie 1-14 dni roboczych. W przypadku przedpłaty na konto czas realizacji będzie liczony od dnia wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku zmian w zamówieniu termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji. W przypadku towaru sprowadzanego z innego kraju lub produkowanego na indywidualne zamówienie czas realizacji może się wydłużyć.


GWARANCJA, REKLAMCJE I ZWROTY TOWARU


1. Towary oferowane na stronach sklepu E-ROSA są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta/sprzedawcy. Wykaz wszystkich punktów serwisowych znajduje się przy karcie gwarancyjnej.

Jeżeli zdarzyłoby się, że dostarczony produkt będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo do otrzymania tego produktu z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, wolny od wad lub zwrot wartości produktu i kosztów wysyłki.


2. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

„Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.e-rosa.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór

 

3. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

„Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

„Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres P.H. „ROSA” s.c. A.Komorowski & D.Komorowski Ul. Wyszyńskiego 28 21-400 Łuków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”

„Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”

Pouczenie

4. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

5. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu pod względem ilościowym i jakościowym dostarczonego towaru przy kurierze. Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę czy przesyłka nie jest uszkodzona, jeżeli są widoczne uszkodzenia prosimy o zaznaczenie tego faktu na liście przewozowym lub protokole szkody.

Jeżeli występują jakiekolwiek braki lub uszkodzenia należy spisać protokół szkody. Nadmieniamy, iż kurierzy firm przewozowych winni mieć druki protokołów szkody, w przypadku braku prosimy protokół szkody sporządzić na kartce. W/w protokół prosimy jak najszybciej przesłać do nas:

  • fax'em: 25 798-42-79
  • zeskanowany mail'em: sklep@e-rosa.pl
  • kopię lub oryginał na adres: P.H. ROSA s.c. A.Komorowski & D.Komorowski ul. Wyszyńskiego 28 21-400 Łuków

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

  1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Dolnośląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2246), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym firma ROSA wyraża zgodę.
  2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
  3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
  4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
  5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z firmą ROSA.

 

Koszty i sposoby wysyłki


1. Zamówienia realizowane są wyłącznie poprzez firmę kurierską, InPost Paczkomaty, możliwy jest także odbiór osobisty.

Koszty wysyłki ponosi klient. Cennik wysyłki jest zawarty w zakładce "Koszty wysyłki" na naszej stronie internetowej www.e-rosa.pl


2. W szczególnych przypadkach towar dowozimy osobiście.


3. Rodzaj przesyłki klient wybiera według własnego uznania przy składaniu zamówienia.


Pozostałe informacje


1. Zamieszczone na stronach sklepu E-ROSA ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie ceny podane są z uwzględnieniem wszelkich podatków - tzw. ceny brutto.


2. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 9 sierpnia 1997 r. i będą używane wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia.


3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


5. Jeżeli Państwo nie znaleźli jakiegoś produktu w ofercie sklepu prosimy o kontakt, a my postaramy się sprowadzić go specjalnie dla Państwa.

 

 

Wróć
Copyright © 2008 - 2024 e-rosa.pl Internetowy Sklep Ogrodniczy ROSA. Powered by Zen Cart Professional PL™