Efektywne Mikroorganizmy EM - co to jest?

  • Kod produktu: Co to jest EM ?
  • Sztuk w magazynie: 0

Wyprzedano


Efektywne Mikroorganizmy (EM)

EM™ to mieszanka mikroorganizmów tlenowych (potrzebujących dostępu powietrza dla prawidłowego funkcjonowania) i beztlenowych (nie potrzebujących dostępu powietrza do prawidłowego funkcjonowania), które koegzystują w obrębie wspólnej przestrzeni na zasadzie symbiozy. Żaden z preparatów Technologii Efektywne Mikroorganizmy™ nie zawiera elementów modyfikowanych genetycznie ani chemicznych składników używanych w produkcji nawozów, herbicydów czy pestycydów. Preparaty EM™ zawierają całkowicie naturalne i stosowane od wieków mikroorganizmy. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu zostały wyodrębnione z natury . Nie poddano ich modyfikacji, ani żadnym innym manipulacjom genetycznym, a ich hodowla i namnażanie prowadzane jest w specjalnych kontrolowanych warunkach.

Podstawowa formuła EM™ składa się z trzech grup mikroorganizmów:

Bakterie kwasu mlekowego: istnieje szereg rodzajów bakterii tego typu, które różnią się między sobą efektywnością w zakresie odkażania.
Bakterie te spowalniają rozwój bakterii chorobotwórczych i przyspieszają biodegradację substancji organicznych.
Drożdże: wytwarzają substancje przyspieszające wzrost roślin, enzymy, hormony itp.
Ich metabolity są pożywieniem dla innych bakterii , takich jak bakterie kwasu mlekowego i bakterie z rodziny Actinomycetes.
Bakterie fotosyntetyczne: odgrywają wiodącą rolę w procesach biochemicznych EM™.
Posiadają one zdolność wytwarzania pożytecznych związków aktywnych biochemicznie w wydzielin korzeni roślin, materii organicznej i/lub toksycznych gazów (np. siarkowodoru) wykorzystując jako źródła energii promieniowanie słoneczne i uwięzione w glebie ciepło. Umożliwiają lepsze wykorzystanie energii słonecznej, albo ujmując to inaczej: usprawniają proces fotosyntezy.

Wiele pożytecznych mikroorganizmów jest tradycyjnie używanych do wytwarzania produktów spożywczych, takich jak: mąka, mleko, owoce, warzywa i produkty zbożowe (np. płatki).Dzięki wykorzystaniu procesu fermentacji powstają nowe produkty o nowych właściwościach, takie jak: chleb na zakwasie, sery żółte, jogurt, wino, kapusta kiszona i alkohole.

Tym , co czyni EM™ niezwykłym jest kombinacja mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych. Mikroorganizmy tlenowe potrzebują do życia tlenu, a organizmom beztlenowym jest on niepotrzebny. Świat naukowy przyjmował za pewnik zasadę, że te dwa rodzaje mikroorganizmów nie mogą funkcjonować wspólnie w tym samym środowisku, ponieważ potrzebują diametralnie różnych warunków dla swojego rozwoju i przetrwania. Jednak w naturze obydwie te grupy występują w glebie.

Przed wynalezieniem Preparatu EM™ zakładano, że mikroorganizmy tlenowe są "dobre" a beztlenowe są "złe" . Taka koncepcja jest jednak błędna.Obydwie grupy zawierają substancje biochemiczne zarówno wywołujące choroby, jak i osłabiające przebieg rozwoju chorób. Efektywne Mikroorganizmy™ zwalczają drobnoustroje wywołujące objawy chorobowe gleby i roślin. Zarówno mikroorganizmy tlenowe, jak i beztlenowe posiadają wspólną cechę: zdolność przetwarzania substancji organicznych w antyoksydanty - związki przeciwdziałające procesom utleniania (takim, jakie występują np. podczas korozji metali, oraz gnicia związków organicznych). Z tego względu są bardzo pożyteczne poprzez wspomaganie warunków zdrowotnych gleby, roślin i zwierząt.

W świecie mikroorganizmów istnieją różne grupy obejmujące niewielką grupę dominujących "efektywnych" mikroorganizmów oraz małą grupę dominujących "szkodliwych" mikroorganizmów. Największą grupę stanowią mikroorganizmy- konformiści , które w zależności od rozwoju sytuacji w "mikroświecie" stają się stronnikami jednej z wymienionych wcześniej grup dominujących.

Dwie grupy dominujących mikroorganizmów toczą ze sobą walkę w celu uzyskania dominującej pozycji. Miliony pozostałych mikroorganizmów śledzą wyniki tej walki stojąc na uboczu i obserwując, która grupa odniesie zwycięstwo. Wówczas albo przyłączają się do zwycięzców jako oficjalni sojusznicy, albo przyłączają się do nich udając ich kuzynów.

Szkodliwe mikroorganizmy stanowią w chwili obecnej rosnącą grupę mikroorganizmów glebowych i stanowią duży procent wszystkich mikroorganizmów w glebie. Sytuacja ta jest spowodowana wieloma czynnikami, między innymi długotrwałymi uprawami monokulturowymi , zbyt mało urozmaiconym płodozmianem, zbyt intensywnym nawożeniem nawozami syntetycznymi, stosowaniem w dużych ilościach chemicznych środków ochrony roślin , stosowaniem niewłaściwych metod uprawy gleby, zastosowaniem zbyt ciężkiego sprzętu rolniczego, oraz pozostawieniem powierzchniowej warstwy gleby bez zastosowania metod chroniących ją przed erozją.

Innymi czynnikami wpływającymi na wzrost liczebności szkodliwych mikroorganizmów w glebie są zanieczyszczenia powodowane przez transport drogowy i ścieki asenizacyjne z gospodarstw domowych. Wszystkie wspomniane powyżej czynniki działając łącznie tworzą niesprzyjające warunki dla gleby, jakości żywności, oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Właściwe zastosowanie preparatu EM™ w rolnictwie i uprawie roślin kwiatowych, domach i ogrodach sprawi, że w środowisku naturalnym wzrośnie liczba efektywnych mikroorganizmów.


Rolnictwo i ogrodnictwo

Zastosowanie:
Zboża, rośliny pastewne i inne uprawy wielko powierzchniowe
Uprawy szklarniowe
Sadownictwo i leśnictwo
Ogrody warzywne i kwiatowe

Działanie:
- poprawa struktury gleby poprzez jej rozpulchnianie,
- przyspieszenie przetwarzania masy organicznej w próchnicę,
- zwiększenie wiązania w glebie azotu z powietrza,
- zwiększenie zdolności magazynowania wody,
- stymulacja przenoszenia do korzeni związków mineralnych, np.: żelaza w formie dostępnej dla roślin i bakterii.

Hodowla

Zastosowanie:
Bydło, trzoda chlewna, drób, króliki i inne

Działanie:
- poprawa szybkości trawienia zwierząt,
- poprawa wchłaniania korzystnych składników z paszy,
- poprawa odporności zwierząt hodowlanych i ich kondycji zdrowotnej,
- zwiększenie płodności zwierząt, ich wzrostu, rozwoju oraz mleczności,
- eliminacja występowania pasożytów skórnych zwierząt.

Ścieki

Zastosowanie:
Przetwarzanie gnojowicy, oczyszczanie ścieków

Działanie:
- usuwanie trujących gazów (amoniak) ze zbiorników z fermentującą gnojownicą,
- redukcja osadów na dnie i ścianach zbiornika ściekowego,
- eliminacja robactwa i muszek owocowych,
- wzbogacanie gnojownicy bakteriami asymilującymi azot z atmosfery, Tak przetworzona gnojownica może być użyta do zaszczepienia pól pożytecznymi bakteriami.

Higiena pomieszczeń

Zastosowanie:
Pomieszczenia mieszkalne, gospodarskie, magazynowe, produkcyjne, usługowe i inne

Działanie:
- biologiczne czyszczenie i dezynfekcja
- usuwanie nieprzyjemnych zapachów
- ograniczenie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów i roztoczy
- zasiedlenie otoczenia żywą i pożyteczną mikroflorą
- tworzenie w pomieszczeniach klimatu pozytywnej energii i odświeżenia

Produkcja kompostu

Produkcja wina i alkoholi

Poprawa i regeneracja zdrowia ludzi


Poprawa właściwości wody


Copyright © 2008 - 2018 Internetowy Sklep Ogrodniczy ROSA. Powered by Zen Cart Professional PL™